Kapitánské kurzy

Milí zájemci o vnitrozemskou či malou námořní plavbu!

Připravil jsem pro vás teoretické a praktické kurzy potřebné k získání průkazu Vůdce malého plavidla. Státní plavební správou jsem byl pověřen k Ověřování plavebních dovedností kategorií M, M24 a S. Praktická část (M – motor a S – plachty) se koná vždy v Praze na Vltavě, teoretické kurzy v klubovém prostředí smíchovského přístavu, případně v Plzni (při individuální domluvě kdekoliv v ČR). Účastníci kapitánských kurzů jsou vybaveni potřebnou odbornou literaturou, která je již zahrnuta v ceně kurzu. Ty pořádám průběžně, termíny konzultuji individuálně telefonicky, vždy jsem schopen najít časový kompromis na praktickou i teoretickou přípravu. Praktickou část pořádám na desetimetrové říční obytné lodi, nebo na sedmimetrové kajutové plachetnici.

Těším se na setkání!

Pro oprávnění vůdce malého a rekreačního plavidla jsou stanoveny následující kategorie:

  • M – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem bez omezení výkonu – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
  • M20 – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plavidla s vlastním strojním pohonem s omezením výkonu motoru do 20 kW, pokud vykonal teoretickou zkoušku.
  • M24 – tato kategorie má zvláštní postavení. Opravňuje k vedení rekreačního plavidla s délkou trupu do 24 m. Uznání průkazu této kategorie lze zaručit pouze v České republice, kde pro plavbu tohoto plavidla platí pravidla plavebního provozu jako pro plavbu plavidla, které není malým.
  • S -opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice bez omezení celkové plochy plachet – pro držitele oprávnění, který vykonal teoretickou zkoušku a absolvoval ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby.
  • S20 – opravňuje k vedení malého plavidla bez vlastního strojního pohonu a plachetnice s omezením celkové plochy plachet do 20 m2, pokud vykonal teoretickou zkoušku.

Podmínky, které musí žadatel splnit

 Kategorie M20, M, S20, S:

věk nejméně 16 let, úspěšné absolvování teoretické zkoušky alespoň pro kategorii M nebo M20, volitelně pak pro kategorii S nebo S20, úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M a S.

Kategorie M24:

věk nejméně 20 let, vlastnictví průkazu vůdce malého plavidla kategorie M nebo M a S alespoň 4 roky, úspěšné absolvování ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla u pověřené osoby pro kategorii M24.

UPOZORNĚNÍ: Žadatelé o kategorii M a S (bez omezení) musí Ověření praktických dovedností u pověřené osoby absolvovat před podáním žádosti na pobočky SPS. Bez osvědčení o ověření praktických dovedností při vedení malého plavidla přiloženého k žádosti není možné přijmout žadatele k teoretické zkoušce. Žadatelé o kategorii M20 a S20 (s omezením výkonu motoru a plochy plachet) výše uvedené osvědčení nepředkládají.

Cena teoretického kapitánského kurzu VMP

M 2500 CZK / účastník

C 1000 CZK / účastník

S 500 CZK / účastník

Cena praktického výcviku a ověření plavebních dovedností

M        2900 CZK / účastník

M24    5800 CZK / účastník

S        2900 CZK / účastník

Při absolvování praxe M poskytuji slevu 500 CZK na teorii M a 500 CZK na teorii C.

Chcete kapitánským kurzem udělat radost svým blízkým? Ve složce ke stažení je připraven dárkový certifikát k vytištění!

 

Přihláška na kapitánský kurz VMP Standard